Iloa yhdessä toimimisesta!

 

Itsenäisyyspuolueen Keski-Suomen piiri  toivottaa Tervetulleeksi sivuston lukijat piirimme sivustolle.

________________________________________________________________________

HEI! Itsenäisyyspuolueen jäsen.

Jäsenäänestys Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajasta lähestyy

Itsenäisyyspuolue otti aikoinaan ensimmäisenä suomalaisena puolueena käyttöön neuvoa-antavan jäsenäänestyksen puheenjohtajan valinnassa. Puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Seuraava valinta on puoluekokouksessa elokuussa 2017.

Itsenäisyyspuolue on nimittänyt ehdokasasettelua ja mahdollista jäsenäänestystä varten

vaalitoimikunnan.

Ehdokasasettelun osalta kolmijäsenisen vaalitoimikunnan tehtävänä on kokouksessaan avata sille osoitetut kuoret, jotka sisältävät jäsenen/jäsenten ehdotuksen ehdokkaasta neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen sekä tarkistaa, että jäsenellä on oikeus ehdotuksen tekemiseen ja että ehdokas täyttää säännöissä säädetyt edellytykset. Vaalitoimikunnan jäsenillä on vaitiolovelvollisuus siihen nähden, ketä kukakin jäsen on puheenjohtajaehdokkaaksi esittänyt.

Puoluehallituksen asettamassa vaalitoimikunnassa ovat varsinaisina jäseninä Marjo Luoto, Jouko Miettinen ja Lena Wiksten.

Ehdotuksen puheenjohtajaehdokkaaksi saa tehdä 15 vuotta täyttänyt Itsenäisyyspuolueen perusjäsen (luonnollinen henkilö), joka on maksanut kuluvan vuoden jäsenmaksunsa viimeistään 90 päivää ennen vuosikokousta. Jäsenyhdistykset eivät voi osallistua ehdokasasetteluun tai jäsenäänestykseen.

Ehdotettavan henkilön tulee olla 18 vuotta täyttänyt Itsenäisyyspuolueen jäsen.

Ehdokkaan esittäminen voi tapahtua seuraavilla tavoilla: 1) ehdokkaaksi haluava voi kerätä itse taakseen 50 jäsenen ehdottajalistan, 2) 50 jäsentä voi yhdessä asettaa oman ehdokkaan tai 3) jäsenet voivat lähettää kirjeitse ehdotuksia puheenjohtajakisaan, ja jos sama henkilö saa tämän kautta 50 jäsenen kannatuksen, voi hän asettua ehdolle jäsenäänestykseen.

Puheenjohtajan vaalissa on toimitettava jäsenäänestys, jos viidenkymmenen jäsenen asettamia ehdokkaita on useampia kuin yksi. Mikäli puheenjohtajan valintaa koskevaan neuvoaantavaan jäsenäänestykseen on asetettu vain yksi henkilö, tämän katsotaan olevan varsinaisten jäsenten enemmistön kannattama henkilö hallituksen puheenjohtajaksi. Tässä tapauksessa, tai mikäli yksikään ehdokas ei saa taakseen 50 jäsenen kannatusta, jäsenäänestystä ei järjestetä.

Mahdollisen jäsenäänestyksen tulos vahvistetaan Itsenäisyyspuolueen 27.8.2017 pidettävässä vuosikokouksessa, jossa myös jäsenäänestyksen tulos todetaan tai lopullinen puheenjohtajan vaali suoritetaan.

Voidaksesi esittää ehdokasta neuvoa-antavaan jäsenäänestykseen sinun tulee maksaa kuluvan vuoden jäsenmaksusi viimeistään 25.5.2017.

Ehdotukset Itsenäisyyspuolueen puheenjohtajaksi tulee olla vaalitoimikunnalla viimeistään 80 päivää ennen vuosikokousta eli 8.6.2017

Kirjeessä tulee olla ehdotetun puheenjohtajan nimen lisäksi ehdottajien / ehdottajan nimi ja

yhteystiedot. Kukin jäsen voi ehdottaa puheenjohtajaksi vain yhtä henkilöä.

Kirjeet lähetetään osoitteella

Itsenäisyyspuolueen vaalitoimikunta

c/o Lena Wiksten

Sirkankatu34

28120 Pori

____________________________________________________________________________________

 

Hei te kaikki lukijat

 

Olemme toimineet pienellä työntekijä- ja kannattajajoukolla. Kiitos teille kaikille.

Piiriyhdistys on perustettu elokuussa 2012, jolloin perustamisasiakirja on allekirjoitettu.

Olemme toimineet rekisteröimättömänä yhdistyksenä Teidän kaikkien tuella.

Itsenäisyyspuolueen katto on korkealla, ja seinät leveällä. Humaani, oikeudenmukainen kaikkien ihmisten ihmisarvoa kunnioittava linja jatkuu, mikäli minusta on asiat kiinni, realistisin perustein.

 

Nyt on tullut aika rekisteröidä meidän Itsenäisyyspuolueen Keski-Suomen piiriyhdistys . Tästä on tehty hallituksen päätös aikoinaan siten, että kun Itsenäisyyspuolue uudelleen merkitään Oikoisministeriön ylläpitämään valtakunnalliseen puoluerekisteriin, niin silloin myös Keski-Suomen Itsenäisyyspuolueen piiri hakeutuu rekisteröidyksi yhdistykseksi ja maksaa säädetyn maksun. Tämä 5 000:n  kannattajakortinkeräys saatiin päätökseen vuoden alussa ja puolue merkittiin rekisteriin 31.1.2017. Tämä on oikeuttanut osallistumaan nyt kuntavaaleihin, tulevaisuudessa vähintään kaksiin eduskuntavaaleihin.

Tähtäin on eduskuntavaaleihin, eli jos vaikka edes yksi kansanedustaja saataisiin, niin näkyvyys mediassa olisi aivan toista luokkaa.

 

Olemme itsenäinen yhdistys, mutta toimimme puolueen isojen linjojen viitoittamalla tiellä. Eli seuraava askel on tämän jälkeen pyytää yhdistystämme koskeva kirjallinen hakemus puolueen jäsenjärjestöksi.

 

Siinä on velvollisuudet, mutta myös oikeudet. Saamme puoluekokouksissa yhden äänen äänivallan.

Tulevaisuus tänä vuonna on, että Puolue joutuu ennenaikaisesti valitsemaan uuden puolueen puheenjohtajan, joka sääntömääräisesti, on joka toinen vuosi.

Puolueen hallituksen jäsenet valitaan joka vuosi, ennen elokuun loppua.

 

Olen myös puoluehallituksen jäsen, joten tiedotan teitä jo hyvissä ajoin. Puoluekokous pidetään viimeistään 31.8.2017, joissa teillä hyvät jäsenet on se vaikuttamisen mahdollisuus valita uusi puoluejohto.

Tässä s-postiketjussa on myös teitä, jotka olette tukijoita ja ystäviä. Siitä kiitos. Mutta vaan jäsenmaksunsa maksaneet voivat äänensä antaa.

 

Mikäli haluatte lisätietoja jäsenyydestä tai muista asioista, älkää epäröikö soittaa. Toivotamme tervetulleiksi kaikki arvomaailmamme jakavat uudet jäsenet.

 

Ystävällisin terveisin

Marjo Luoto, pj

040-8524725

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jäsenasiat ja varojenkeräys

tiimin vetäjän yhteistiedot:

Marjo Luoto                     

marjo.g.e.luoto@gmail.com                                        

040-8524725

 

Itsenäisyyspuolueen sivusto

www: itsenaisyyspuolue.yhdistysavain.fi